Voor scholen

 

Coaching

KinderDaad begeleidt scholen, leerkrachten en leerlingen als er sprake is van stagnatie bij de ontwikkeling van het kind. De ene keer is de stagnatie een gevolg van faalangst, gedragsproblemen of pesten. Soms volstaat één adviesgesprek, soms is een uitgebreider coachingstraject de sleutel tot succes. Ook als het om de invulling van een zorgarrangement gaat.

 

Op maat

Na het gezamenlijk vaststellen van de hulpvraag, zijn er verschillende coachingstrajecten mogelijk. Denk aan observaties, coachingsgesprekken met leerkrachten en intern begeleiders en advies aan een team. Hierbij staan het belang en de totale ontwikkeling en mogelijkheden van het kind altijd voorop.

 

Zorgarrangement

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs ingevoerd. Scholen hebben zorgplicht om iedere leerling passend onderwijs te bieden. Wanneer een leerling extra zorg nodig blijkt te hebben binnen het reguliere basisschool, kan de school bij het samenwerkingsverband een zorgarrangement aanvragen. Vanuit het zorgarrangement kan zorg ingekocht worden voor de leerling. KinderDaad biedt die zorg.

 

Het komt regelmatig voor dat ik een kind individueel coach en aansluitend ook de school en/of leerkracht bij de coaching betrek.

 

‘Handen te kort? KinderDaad helpt!’