Voor ouders/verzorgers

 

Kindercoaching

KinderDaad begeleidt kinderen die stagneren in hun ontwikkeling. De ene keer is de stagnatie een gevolg van faalangst, gedragsproblemen of pesten. De andere keer is sprake van een belemmering in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Soms volstaat één adviesgesprek, soms is een uitgebreider coachingstraject de sleutel tot succes. Ook als het om de invulling van een zorgarrangement gaat.

 

Traject

Het individuele coachingstraject start altijd met een intakegesprek. Daarin stel ik samen met u en uw kind de hulpvraag op en krijgt u informatie over het coachingstraject. Bent u overtuigd van de aanpak? Dan stellen we een contract op, waarin we de doelen vastleggen. Het traject bestaat uit een aantal sessies, een tussentijdse evaluatie en een afrondingsgesprek. Vier weken na het afrondingsgesprek volgt een telefonische follow-up.

 

Werkwijze

In een korte periode werk ik met behulp van verschillende werkvormen spelenderwijs aan de vooraf opgestelde hulpvraag. Daarbij zet ik onder andere RET (Rationeel Emotieve Therapie), rollenspellen, visualisatie en speelmateriaal in. Wederzijds vertrouwen staat bij mij voorop, zodat het kind zich tijdens de sessies vrij durft te uiten.

 

Zorgarrangement

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs ingevoerd. Scholen hebben zorgplicht om iedere leerling passend onderwijs te bieden. Wanneer uw kind extra zorg nodig blijkt te hebben binnen het reguliere basisschool, kan de school een zorgarrangement aanvragen. Vanuit het zorgarrangement kan zorg ingekocht worden voor uw kind. KinderDaad biedt die zorg.

 

Het komt regelmatig voor dat ik een kind individueel coach en aansluitend ook de school en/of leerkracht bij de coaching betrek.

 

 

‘Als de ene hand de andere wast, worden ze beide schoon’