Welkom bij KinderDaad!

Is uw kind of leerling faalangstig? Heeft het gedragsproblemen? Is er sprake van pesten? Of loopt het kind om andere redenen vast in zijn of haar ontwikkeling?

 

KinderDaad is een praktijk voor kindercoaching. Ik help kinderen – thuis en op school - zich onbezorgd te ontwikkelen en zo goed mogelijk op te groeien. Daarbij maak ik kinderen bewust van hun eigen, vaak onbekende kennis en vaardigheden. En ik leer ze deze kennis en vaardigheden optimaal te gebruiken.

 

De daad van het kind zorgt dat het een goede manier vindt om met zijn of haar problemen om te gaan. Dat is de reden dat ik mijn praktijk KinderDaad heb genoemd.

 

 ‘Samen krijgen we de handen op elkaar!’